Nechte požadavek
A probere Váši situaci

Obytného komplexu, Teningenu, Německa

Teda je ve výrobním procesu. Role – generální dodavatel.

O projektu

Dne 27. srpna 2019 se začaly vrtné práce v Teningenu.

Takto startovala výstavba obytného komplexu, který ideálně vyhovují lidem zvyklým plánovat vlastní život předem, komplex zachovává přitom vysokou hladinu komfortu.

Komplex je umístěn na jihozápadě Německa, asi 15 km na severozápad od města Freiburg im Breisgau, mezi Kaiserstuhlem a Schwarzwaldem.

Dvě budovy o výšce v 5 poschodí se spojují mezi sebou podzemním parkovištěm. V každé z nich je naplánováno po 19 bezbariérových bytů.
Komplex je absolutně all inclusive, což je důležité pro skupiny obyvatelstva s omezenou mobilitou a staří lidí. Projekt předpokládá rozšířené chodby a dveřní otvory. V pokojích je dost volného místa pro pohyb ve vozíku. S ohledem na tyto skutečnosti se projektují i koupelny, s plochou 1,2 x 1,2 m a v nichž rovněž nebude práh.
Všichni obyvatelé komplexu budou mít možnost vycházet na balkóny a bez překážek chodit po terase na střeše, z níž se odhaluje krásný pohled.

Vnitřní dvorek komplexu je dobře vybaven, vedle je kavárna, což vzbuzuje k odpočinku a společenskému styku.

Budova a přilehlý pozemek se úplně udržují správcem. Pokud budou chtít, obyvatelé mohou využít i doplňkové služby za zvláštní poplatek.
Všechno ozdobení budovy a přilehlého území je vyrobeno z moderních a ekologických materiálů. Přístupnost bytů odpovídá standardům DIN 18040-2 a jsou určeny pro lidi, kteří již dnes by chtěli postarat o své stáří, vzhledem na možné problémy s pohyblivostí i dalšími věkovými omezeními.

Všechny byty jsou moderně vybaveny dle posledního slova techniky, každý byt má podzemní parkovací místo, které je zahrnuto do ceny nákupu. Do jakýchkoliv bytů se dá dostat výtahem a po schodech.


Tento bytový komplex úplně odpovídá moderním požadavkům all inclusive, je energeticky efektivní a nebezpečný z protipožárního hlediska.
Made on
Tilda